Zarzad Fundacj Kajakowej TOŁHAJ-GDK


 Dawid Marek

 

* Główny Fundator FUNDACJI KAJAKOWEJ TOŁHAJ-GDK

* Prezes Fundaji Kajakowej TOŁHAJ-GDK

* Instruktor POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO

* Sędzia Licencjonowany Polskiego Związku Kajakowego

 

 

 

 

 

 

 


 

Mariusz Sikora 

 

 

* V-CE Prezes Fundacji Kajakowej TOŁHAJ-GDK

* Instruktor Polskiego Związku Kajakowego 

* Sędzia licencjonowany Polskiego Związku Kajakowego

 

 

 

 

 

 


 


 

Rada Fundacj Kajakowej TOŁHAJ-GDK

Batek Łoziński 

 

* Przewodniczący Rady Fundacji 

* Instruktor Polskiego Związku Kajakowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tomasz Kliś

 

* Członek Rady Fundacji
* Przodownik Turystki Kajakowej PTTK

  * Sędzia licencjonowany Polskiego Związku Kajakowego 

 

 

 

 

 

 


 

Sabina Szuryn-Pelc

 

* Przewodnik Górski Beskidzki - legitymacja nr 0465/ 07
* Pilot Wycieczek – 2249/2005
* Znakarz Szlaków Górskich – legitymacja nr 939