Wisłok 2017


Fundacja Kajakowa Tołhaj GDK oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku zapraszają do udziału w „VI Ogólnopolskim Spływie Kajakowym – Wisłok 2017”. Będzie to wyjątkowa impreza, ponieważ w trakcie spływu zostanie dokonane oficjalne otwarcie 22 km szlaku wodnego na trasie                   Wojkówka – Frysztak - Markuszowa

 

Impreza kajakowa została objęta Patronatem Honorowym przez:
- Wójta Gminy Frysztak Pana Jana Ziarnika,
- Wójta Gminy Wiśniowa Pana Marcina Kuta,
- Wójta Gminy Wojaszówka Pana Sławomira Stefańskiego,
- Prezydenta Miasta Krosno Pana Piotra Przytockiego,
- Współorganizatorem imprezy jest: Polski Związek Kajakowy - Kajakarstwo dla    
Wszystkich


Spływ odbędzie się w dniach 21 – 23 kwietnia 2017 r.
Oficjalne otwarcie szlaku kajakowego: sobota 22.04.2017 r. godz. 10:00

 

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ WSPANIAŁĄ PRZYGODĘ ORAZ:
- pamiątkowe medale dla każdego uczestnika,
- puchary za zdobyte miejsca w kategoriach indywidualnych i drużynowych,
- biesiadę kajakową,
- atrakcyjne nagrody - między innymi kajak,
- degustację potraw regionalnych gmin: Wojaszówka, Frysztak, Wiśniowa.

 

 

RAMOWY PROGRAM
Informujemy, że uczestnicy mogą przyjeżdżać w piątek 21.04.2017 r. od godz. 12:00 lub w sobotę rano zgodnie z programem. Istnieje także możliwość wzięcia udziału w spływie tylko w drugim etapie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P i ą t e k: 2 1 . 0 4 . 2 0 1 7 r.


- przyjazd uczestników i sztabu organizacyjnego,
- analiza stanu rzeki i odprawa techniczna,
- weryfikacja zawodników, nocleg we Frysztaku, ognisko kajakowe,


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


S o b o t a: 2 2 . 0 4 . 2 0 1 7 r.

 


Pierwszy etap spływu na trasie Wojkówka - Frysztak 11 km
- Przejazd uczestników z Frysztaka i Krosna do Wojkówki
- Weryfikacja i cd. zapisów uczestników w Wojkówce
  Oficjalne otwarcie szlaku kajakowego w Wojkówce godz. 10:00:
- podpisanie porozumienia między gminami Frysztak, Wojaszówka, Wiśniowa i   Fundacją Tołhaj oraz partnerami zaangażowanymi w utworzenie szlaku.
- degustacja potraw regionalnych gminy Wojaszówka,
- rozpoczęcie "VI Ogólnopolskiego Spływu - Wisłok 2017"
- wyścig kajakowy na dystansie 4 km w trakcie spływu,
- degustacja wyrobów "Stara Wędzarnia Frysztak" na przystani "Doliny              

   Wisłoka",
- obiad w bazie w byłej szkole w Kobylu,
- biesiada kajakowa,
- nocleg w bazie w byłej szkole w Kobylu oraz Ośrodku GOSiR Frysztak,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

N i e d z i e l a: 2 3 . 0 4 . 2 0 1 7 r.


Drugi etap spływu: spływ na trasie Frysztak – Markuszowa 11 km
- oficjalne zakończenie spływu w Markuszowej,
- rozdanie medali, nagród i upominków,
- degustacja potraw regionalnych gminy Wiśniowa,

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ORGANIZATORZY:

 

- Polski Związek Kajakowy - kliknij tu 

 

- Gmina Frysztak - Wójt Jan Ziarnik - kliknij tu 

 

- Gmina Wiśniowa - Wójt Marcin Kut - kliknij tu 

 

- Gmina Wojaszówka - Wójt Sławomir Stefański - kliknij tu 

 

- Miasto Krosno - Prezydent Piotr Przytocki -  kliknij tu 

 

- Tołhaj GDK - Prezes Dawid Marek -  kliknij tu 

 

- GOSiR Frysztak - Dyrektor Marek Armata - kliknij tu  

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

---------------------------------------------------

 

Komandor: Dawid Marek
V-ce Komandor: Mariusz Sikora
V-ce Komandor: Marek Armata
V-ce Komandor Bartek Łozińsi
Kwatermistrz: Andrzej Michalak, Marcin Szwed
Sędzia Główny: Jan Bielecki
Pilot Początkowy: Zbigniew Kowalski,  Grzegorz Jopek
Pilot Końcowy: Tomasz Kliś
Sekretariat: Wioletta Marek
Sprawy logistyczne i uzgodnienia: Marek Armata
---------------------------------------------------
SPONSORZY / PARTNERZY (lista partnerów będzie aktualizowana):
Firma Kajakowa „KANOKAJAKI” Jacek Ośko
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
KOMPUTRONIK – reprezentowany przez Daniela Maziarz 
Huta Szkła „SABINA” z Rymanowa
Huta Szkła KROSNO
Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój
Uzdrowisko Rymanów Zdrój
Firma InVento
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
Bank Spółdzielczy w Strzyżowie  O. Frysztak 
Elementy Budowlane Frysztak 
Stara Wędzarnia Frysztak Pan Marcin Januszczak 
MEDIA:
TVP 3 Rzeszów -  kliknij tu 
Adventure HD - kliknij tu 
Portal internetowy: www.frysztak24.pl
Portal internetowy: www.krosno24.pl 

 

 
NOCLEGI:

NOCLEGI STANDARD SCHRONISKA: 
- Była szkoła w Kobylu: rezerwuje organizator- kliknij tu
-----------------------------------------------------------------------------

NOCLEGI W WYŻSZYM STANDARDZIE / rezerwacje indywidualne/:
- Baza GOSiR Frysztak / 150 m od rzeki /: www.noclegi.frysztak.pl - kliknij tu
- Noclegi Frysztak / 1 km od rzeki / : www.noclegifrysztak.pl - kliknij tu 
* Agroturystyka:
- Noclegi Nad Wisłokiem ul. Mostowa / nad rzeką/: - kliknij tu 
- Stasiówka w Gogołowie / 8 km od rzeki /- kliknij tu  

 

 

 

DANE ADRESOWE BAZY NOCLEGOWEJ
I SZTABU ORGANIZACYJNEGO:
 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak
Była szkoła w Kobylu,
Kobyle 4, 38-130 Frysztak
Współrzędne GPS:
X: 222058,43         Y: 688083,31
N: 490 50’10.75’    E: 210 36’ 59.29’
Kontakt: Dawid Marek tel. 510 238 893
Rozpoczęcie Spływu Kajakowego:
Wojkówka kładka,  38-471 Wojaszówka,
Zakończenie Spływu:
Markuszowa most, 38-126 Wiśniowa
P R Z Y G O D A  N A D  W I S Ł O K I E M
IV Ogólnopolski Spływ Kajakowy
Otwarcie szlaku wodnego: Wojkówka - Frysztak - Markuszowa
21 - 23 kwietnia 2017 r. 
 
SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA
 NA STRONIE TOŁHAJ GDK - kliknij tu
Uwaga: Ostateczna wersja regulaminu będzie modyfikowana. 


WAŻNE:
Na Uczestników, którzy zapiszą się przez formularz internetowy czeka niespodzianka. Zapisy on-line włącznie do 10.04.2017 r.
Możliwość zapisu internetowego tylko na stronie www.tolhajgdk.pl 
Informacje o spływie można uzyskać pod nr telefonu: 510 238 893 – Dawid Marek
Ilość miejsc ograniczona o udziale w spływie decyduje kolejność zgłoszeń. 


Zapraszamy: 
Prezes Fundacji Tołhaj GDK: 
Dawid Marek
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata
[pobierz] 1.4 MB regulamin-wislok-2017
[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszenia-wislok-2017